ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศีกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EnterEnglish