ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

15 ถ. กาญจนวนิช ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112

Tel. 074 286316, 074 286321

Fax 074 558866

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account