ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

15 ถ. กาญจนวนิช ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112

Tel. 074 286316

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account