.

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 3 ท่านที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมและสถาบัน โดยในปี 2562 มีศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณจตุพร จันทรัตน์  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

2. ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

3. คุณอนุรักษ์ บุญแสวง  ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

2019090501

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account