.

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 3 ท่านที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมและสถาบัน โดยในปี 2562 มีศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณจตุพร จันทรัตน์  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

2. ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

3. คุณอนุรักษ์ บุญแสวง  ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

2019090501

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account