.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

                 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายเจริญ เดชเกิด กรรมการผู้จัดการบริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา การร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร การทำวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดการ และอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2019102101

2019102102

              โดยภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านมา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมคณาจารย์และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมหลังจากนี้

2019112601

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account