.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพ” กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

            คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 17 สถาบัน ร่วม “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพ” กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24

2020022701

2020022702

ที่มาแหล่งข่าว : 

https://www.thebangkokinsight.com/289706/?fbclid=IwAR2sVHz40RNuYgPR3hTF51_oB6jucL-ZxqZYuRE-8PGm3YZ5utmSDPs2jic

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account