การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64

new starประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง และโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง

*************************************************************************************************

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการ “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง” ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account