.

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64

new starประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง และโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง

*************************************************************************************************

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการ “นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง” ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account