.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร

logo food

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร คลิกที่นี่

                 ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 ร้าน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ โดยมีรายละเอียดคลิกที่นี่

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account