.

ขอเชิญร่วมสัมนาออนไลน์ 2021 AFOB Webinar ภายใต้หัวข้อ "Biotechnology for Sustainable Bio-Circular-Green (BCG) Economy"

AFOB

ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมนาออนไลน์ 2021 AFOB Webinar ภายใต้หัวข้อ "Biotechnology for Sustainable Bio-Circular-Green (BCG) Economy" ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกลิงค์ที่นี่

2021042601

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account