.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Virtual Exchange Seminar"

           ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับ Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University, Indonesia ร่วมกันจัด "Virtual Exchange Seminar" ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. สามารถเข้าฟังได้ผ่านระบบ Zoom Meeting ID 9990013318 PassCode : 9999  Link https://zoom.us/j/9990013318

2021102801

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account