.

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 1st Annual Conference of CST”

             ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 1st Annual Conference of CST” โดยมีกำหนดจัดงานวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมประกอบไปด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมสี (Company Virtual Exhibition) และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย

2021122201

2021122202

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account