.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual Visiting Professor

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ม.อ. และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์

📌 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom
      โดย Dr. Dominik Refardt, จาก ZHAW School of Life Sciences and Facility Management, Institute of Natural Resource Sciences, Switzerland
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/34AyMey

2022022302

🚩 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 14.00-16.00 น. โดย Asst. Prof. Dr. Muhammad Ajmal Shah ผ่านระบบ Zoom
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3H1qjy9

2022021801

📌 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-11.00 น. โดย Prof. Dr. Wan Rosli Wan Ishak (Universiti Sains Malaysia, Malaysia)
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3B9vwD2

2022020702


📌 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-11.00 น. โดย Prof. Dr. Eni Harmayani (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3345NiI

2022020701


📌 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-11.00 น. โดย Prof. Dr. Samir Kumar Khanal, University of Hawaii at Manoa, USA
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/32y5IDJ

2022012601


📌 วันที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น. โดย Prof. Zhenyu Li, จาก College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University (NWAFU), China
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3ti0Ttf

MOU2 FULLHD


📌 วันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.00-11.00 น. โดย Prof. Rotimi E. Aluko, จาก Department of Food and Human Nutritional Sciences, University of Manitoba, Canada
📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3GrJjqj

MOU1 FULLHD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ โทร.6307

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account