.

พิธีเปิดค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 24 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

        📍พิธีเปิดค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 24 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร และชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองเขาล้อนร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด

         ** ขอขอบคุณครูพรชัย ศรีไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา อดุลยธรรม ที่มาร่วมสร้างค่าย และขอบคุณศิษย์เก่า อก. รุ่นพี่ ที่แวะมาให้กำลังใจชาวค่าย 🎈

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

2022110201

2022110202

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account