ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่ตำแหน่ง 3475)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่ตำแหน่ง 3475) คลิกที่นี่


  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่อัตรา 3475) คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ : 

ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ท่านนำเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ไม้บรรทัด ดินสอ และยางลบดินสอ มาใช้ในการทำข้อสอบวันที่ 29 ต.ค. 62 นี้ด้วย


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 3475  รายละเอียดประกาศ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account