เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 3475 เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 3475  รายละเอียดประกาศ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

                     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account