.

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

          ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่

          ด้วยคณะอุตสาหกรรมเฏษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายละเอียด   Job Announcement

แบบฟอร์มใบสมัคร (Application form)  ภาษาไทย  English

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  คลิกที่นี่

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account