.

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คลิกที่นี่


             ด้วยคณะอุตสาหกรรมเฏษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร (Application form)  ภาษาไทย  English

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  คลิกที่นี่

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account