.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา 💦

                ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบ คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (สอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา คลิกที่นี่

           ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account