.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2879💦

           ตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ ๒๘๗๙ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวทิพวรรณ ศิรินุพงศ์ คลิกที่นี่


           ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ ๒๘๗๙ คลิกที่นี่ 


           ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่อัตรา ๒๘๗๙) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่  | Job Announcement

แบบฟอร์มใบสมัคร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ     |  Application form for lecturer position

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

Application Form

Application form faculty of Agro Industry

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account