ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา ๒๘๗๘) *โดยงานวิจัยเน้นจุลินทรีย์อาหารหรือความปลอดภัยอาหาร*

             ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่อัตรา ๒๘๗๘) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่  | Job Announcement

แบบฟอร์มใบสมัคร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

Application Form

Application form faculty of Agro Industry

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account