.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2878💦

            อ้างตามประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้การสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังรายละเอียด คลิกที่นี่

*******************************************************************************************************

            ตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2878 จำนวน 1 อัตรา

ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 นั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียด คลิกที่นี่

*******************************************************************************************************

             คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๒๘๗๘ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดประกาศ

*******************************************************************************************************

             ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่อัตรา ๒๘๗๘) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่  | Job Announcement

แบบฟอร์มใบสมัคร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

Application Form

Application form faculty of Agro Industry

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account