.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)💦

logo agro th

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) คลิกที่นี่

****************************************************************************************************************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) คลิกที่นี่

****************************************************************************************************************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) คลิกที่นี่

****************************************************************************************************************************************

             ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา (ภาระงานที่มอบหมายและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

รายละเอียดประกาศ

หมายเหตุ : ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากบุคคลอ้างอิงให้ผู้รับรองส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  คลิกแบบฟอร์มใบรับรอง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account