.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขทึ่อัตรา 3933 💢

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขทึ่อัตรา 3933 คลิกที่นี่


     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่อัตรา ๓๙๓๓) จำนวน ๑ อัตรา คลิกที่นี่


     ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่อัตรา 3933) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account