.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 3934

              ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 3934 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดประกาศ

หมายเหตุ : ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากบุคคลอ้างอิงให้ผู้รับรองส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  คลิกแบบฟอร์มใบรับรอง

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account