.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่อัตรา 3475) จำนวน 1 อัตรา💦

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่อัตรา 3475) จำนวน 1 อัตรา


         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่อัตรา 3475) จำนวน ๑ อัตรา คลิกที่นี่


         ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่อัตรา 3475) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดาวน์โหลดประกาศ

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account