.

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (AsiaStar Packaging Awards 2019)

            นายธกร กำเหนิดผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Awards 2019 ได้ขึ้นไปรับรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 18 กันยายน 2562 ในปีนี้การประกวด AsiaStar Packaging Awards 2019 ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพจากผลมติของ สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์เอเชีย (The Administration of Packaging Federation: APF) เป็นเวทีการประกวดผลงานบรรจุภัณฑ์จาก 15 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย

            ผลงานของนายธกร กำเหนิดผล ได้สิทธิ์และได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการประกวดระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นหนึ่งตัวแทนของนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน 15 ผลงานบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) ประเภทนักศึกษาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย มาก่อนหน้านี้ 

            นอกจากนี้ จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนายธกร กำเหนิดผล ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับได้ว่าส่งผลต่อรุ่นน้องในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาผลงานบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ เนื่องจากหลักสูตรได้เน้นการให้ความรู้ทั้งออกแบบโครงสร้างและออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์กับนักศึกษา จึงทำให้ผลงานนักศึกษาในสาขาวิชาฯได้รับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 ทั้งในการประกวด ThaiStar Packaging Awards, AsiaStar Packaging Awards และ WorldStar Packaging Awards

2019092002

2019092001

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account