.

นศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล 2nd BEST POSTER PRESENTER ในงาน 16th ASEAN FOOD CONFERENCE (AFC 2019)

             นางสาวอัจฉรา บุญพิชัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล 2nd BEST POSTER PRESENTER ในงาน 16th ASEAN FOOD CONFERENCE (AFC 2019) ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Rheological Properties of Purple Sweet Potato Flour and Its Application to Noodle Product” ซึ่งจัดที่โรงแรม Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur-Bali ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2019

2019102901

2019102902

2019102903

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account