.

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลในโครงการ Tipco Connext Junior

            นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลในโครงการ Tipco Connext Junior ภายใต้หัวข้อ ConsumerInsigth,BioTechnology,Smart Retail และ Agricultural Technology จัดโดย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท  มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล  ในทีมประกอบไปด้วยนักศึกษาดังนี้ 1.นางสาวกมลทิพย์ หนูเจริญ 2.นางสาวจริยา เรืองวิชา 3.นายธกร กำเหนิดผล 4.นางสาวพัณณิตา เจริญจาตุรงค์ ใช้ชื่อทีมว่า "ทีมบัวหลวง" เข้าร่วมการแข่งขันเสนอแนวคิดและผลงานการประกวดไอเดียธุรกิจในครั้งนี้

2019112801

2019112802

2019112803

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account