.

นศ.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                    นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กทม. ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีคะแนนรวม 30 คะแนน(ผู้ชนะเลิศอับดับ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 31 คะแนน) สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารประกอบด้วย

1.นายธนุพงษ์ ศรีแสง

2.นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์

3.นายวศิน ภัทรปรัชญากุล

4.นางสาวมนัสยา จงศรีวัฒนพร

                    โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชี้ทางดี และ ดร.ดุสิดา ถิรวัฒน์ และมีทีมคณาจารย์ที่ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกท่าน

2017061301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account