.

นักวิจัย ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 5 นักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2017

soottawat

               ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือหนึ่งในนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ยืนยันได้จากชื่อเสียงและรางวัลมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อ Clarivate Analytics หรือในอดีตคือธุรกิจ Intellectual Property & Science ในเครือ Thomson Reuters ประกาศรายชื่อนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาของไทยที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2017 ใน Web of Science ชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เป็น 1 ใน 5 อันดับสูงสุด สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account