.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับรางวัลในงาน "Special prize 46th International Exhibition of Invention Geneva"

                อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้า รางวัล ในงาน "Special prize 46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ"เจ้าของผลงาน 1. ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ 2. น.ส.กันติยา เพชรสง 3. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2H4P7rd

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account