.

นศ.ภาควัสดุภัณฑ์คว้ารางวัลในงาน ThaiStar Packaging Award 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรรมเกษตร ม.อ. ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัล TPA Packaging 4.0 Award 2018 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018) ภายใต้หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมตัดสินการประกวดครั้งนี้ ทั้งสิ้น 18 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 มีผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 409 ผลงาน ผลการประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้ รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1  นางสาวปวีณา ส่งเมือง ชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

และผลงานของ นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชตคมงคลกุล ได้รางวัลพิเศษ TPA Packaging 4.0 Award 2018 จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 13 มิ.ย. 61 เนื่องในงาน Propak Asia 2018 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทคบางนา

         ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้กล่าวว่า คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ผลงานบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ AsiaStar Packaging  2018 และการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับ WordStar Packaging 2018 อีกด้วย      

         ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018) การประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี  2016 และ2017 

และในครั้งนี้นักศึกษาจะขึ้นไปรับโล่รางวัลพร้อมกันในวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ไบเทค บางนา (และสามารถรับชมผลงานรายละเอียดผลงานส่งเข้าประกวดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) 

https://drive.google.com/file/d/1kUgD4_GXfflb_VoI5JrSSgXdChXKwsh3/view

         ท้ายนี้ทางภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) และ บริษัท เอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account