.

นักศึกษาต่างชาติได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

               MR. OLADIPUPO ODUNAYO OLATUNDE นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล Best Presenter จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง "Antimicrobial properties of ethanolic coconut husk extract and its application for extending the shelf-life of seabass slices" ในงานประชุมวิชาการ 1st International Conference on Animal Production for Good Sustainability ณ เมือง Padang, จังหวัด West Sumatra, ประเทศ Indonesia  ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 จัดโดย Faculty of Animal Science, Universitas Andalas

2018102901

2018102902

2018102903

2018102904

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account