.

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัลระดับชาติประจำปี 2562

           นายธกร กำเหนิดผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบาร์โค้ตบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายประจำปี 2562 จากสถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Award2019) ซึ่งได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยนายธกร กำเหนิดผล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รับมอบจาก นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากลประเทศไทย

           จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนายธกร กำเหนิดผล ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์การประกวดระดับ Asia Packaging Award 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยผลงานนายธกร เป็นหนึ่งผลงานในตัวแทนร่วมกับผลงานอื่นๆที่ได้รับจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งนี้

2019061303

2019061302

2019061301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account