.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

              ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 100,000 บาท จากโครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” (Entrepreneurial Ecosystem Development) จัดโดย สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

2021010401

2021010402

2021010403

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account