.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากงานสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2564

            นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจากการส่งบทความวิจัยในงานสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://tsae.en.kku.ac.th/?page_id=398

 2021070901

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account