.

ประกาศคณะฯ การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

📥 ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศคณะฯ เรื่องการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
2. ประกาศคณะฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการระบุชื่อสังกัดผู้แต่ง (Affiliation) สำหรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ (ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)
3. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ MS Word | PDF
4. ใบสำคัญรับเงิน

📢 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยคณะฯ (คุณฮาบี่บ๊ะ) โทร. 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account