คะแนนสอบกลางภาค 1/2562

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 850-312 FOOD PROCESSING LABORATORY I
2 850-315 FOOD ENGINEERING
3 850-323 FOOD ANALYSIS
4 850-324 FOOD ANALYSIS LABORATORY
5 850-325 FOOD ADDITIVES
6 850-333 FOOD MICROBIOLOGY II
7 850-334 FOOD MICROBIOLOGY LAB II
8 850-343 FOOD PLANT SANITATION
9 850-352 SENSORY EVALUATION OF FOOD
10 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING
11 850-431 FRUIT & VEGETABLE TECHNOLOGY
12 850-433 BAKERY TECHNOLOGY
13 850-441 MEAT AND POULTRY TECHNOLOGY
14 850-491 COOPERATION EDUCATION I
15 850-511, 850-611 FUNCT PROPER OF FOOD COMPO
16 850-551, 850-651 ADVANCED FOOD PROCESSING
18 851-421 POST-HARVEST SCI & TECH FISH
19 852-451 PRODUCT DEVELOPMENT
20 852-452 PRODUCT DEVELOPMENT LAB
21 853-211 MICROBIOLOGY IN FOOD INDUSTRY
22 853-212 MICROBIO IN FOOD INDUSTRY LAB
23 853-341 ENVI & CLEAN TECH IN AGRO-IND
24 853-342 SUS ENV MAN IN FO-INDU SUP CHA
25 853-343 SUS ENV MAN FO-IN SUP CHA LAB
26 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY
27 853-521 BIOTECHNOLOGY
28 853-525 RES TEC IN BIOTECH
29 853-534 ENZYME TECHNOLOGY
30 854-211 FUNDA PROCESS ENGINEERING (การจัดการฯ)
31 854-211 PROCESSING ENGINEERING I (วัสดุภัณฑ์)
32 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING
33 854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB
34 855-151 PRINC OF PACKAGING TECH
35 855-251 PRINC OF PACKAGING TECHNO
36 855-253 PACKAGING TECHNOLOGY
37 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY
38 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS
39 855-324 MATERIAL & PACKAGING TECH LAB
40 855-341 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND
41 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS
42 855-446 POTOTYP PACKAGE WITH A COMPU
43 855-451 FOOD PACKAGING
44 855-494 PREPARE COOPERATIVE EDU
45 855-501 PACKAGING TECHNOLOGY
46 855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LAB
47 855-521 AD PACKAGING MATERIAL TECH
48 855-591 RESEAR TECHNI IN PACK TECHNO
49 857-231 MARKETING IN FOOD INDUSTRY
50 857-301 FOOD INDU PRO & ENGINEERING II
51 857-302 FOOD INDU PRO & ENGINEE LAB II
52 857-311 PRO MANAGE IN FOOD INDUSTRY
53 857-311 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS I
54 857-312 PRO PLAN & INVE MAN IN FO INDU
55 857-313 LABOUR MAN IN FOOD INDUSTRY
56 857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
57 857-321 857-323 ครั้งที่ 2 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
58 857-411 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS
59 857-412 AGRO-INDUSTRY PLANT DESIGN
60 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS
61 857-414 AGRO-IND PLANT DES & FEAS STU
62 857-415 SUP CHAIN & LOGI MAN AGRO-IND
63 857-416 APPL AUTOMA IN AGRO-INDUS
64 857-431 AGRO-INDUS SMEs ENTRE
65 857-498 COOPERATIVE EDUCATION I
66  859-513  TECHNOLOGY AND COMMERCIALIZATION OF NUTRACEUTICAL AND FUNCTIONAL FOOD
67  859-511  FOOD, NUTRITION AND HEALTH
68  859-512  NUTRACEUTICAL AND FUNCTIONAL FOOD IN METABOLIC PATHWAY
69    
70    
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account