ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2023 (South Region)

ขอเชิญ น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU - FoSTAT Food Innovation Contest 2023 (South Region) Theme: Tomorrow Food Innovation

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนสมัคร
เข้าร่วมแข่งขันโซนภาคใต้