วันที่ 21 พ.ย 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก University CCU, From Taiwan  มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการงานวิจัยและอื่นๆ โดยมี คณบดี และทีมบริหาร คณาจารย์ภาควิชา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

2017113001