ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การสร้างนวัตกรรม วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลด ประกาศทุนวิจัย

ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันผู้ประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยคณะฯ 

คุณชลดา ขุนแก้ว โทร. 6309 (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครการ) 

คุณฮาบี่บ๊ะ ละหมาน โทร. 6307