บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัทในเครือ(SCG) ได้เข้ามาเยี่ยมคณะฯ และจัดกิจกรรม “Campus Recruitment หรือจัดหลักสูตรงานที่ดีคือบุคคลที่ใช่ทำอย่างไรให้ได้งาน” ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 2202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นช่องทางเลือกและแนวทางประกอบอาชีพ

               พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยคัดเลือกรายชื่อนักศึกษาจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ มีจำนวน 5 ราย มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนจากทางบริษัทฯ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวนวมล เพชรฤทธิ์ รหัส 5811010036

 2018031501

2018031502

2018031503