เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คุณประวีณ ศรีสุวิภา หรือที่เรียกว่าพี่วีณ จบ ม.อ. อก.รุ่นที่ 6 ในฐานะศิษย์เก่า และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557ด้านสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน "ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นกองทุนพัฒนานักศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเสวนากับทีมบริหารของคณะ มีคณบดีต้อนรับ โดยคุณประวีณ ศรีสุวิภา เป็นผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัดมหาชน ในเครือไทยยูเนี่ยน ได้มามอบทุนให้คณะฯเป็นประจำเกือบทุกปี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นทุนการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาคณะและน้องๆนักศึกษาต่อไป ทางคณะอก.ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ไว้ณ โอกาสนี้

2018061201