ยินดีต้อนรับคณะจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยและสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อมาสำรวจข้อมูลบริการของคณะและงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและทีมบริหารให้การต้อนรับ

2018081503

2018081504

2018081505