คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ต้อนรับคณะจาก Centre of Excellence for Biomass Utilization, School of Bioprocess Engineering, Universiti Malaysia Perlis
เดินทางมาเยือนคณะ วันที่ 2 พย.2561และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม โดยมีทีมบริหารให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในวันและเวลาดังกล่าว

2018112301