ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมสัมมนาหัวข้อ  "เส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่" 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 3301

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

เทคนิคการออกแบบกล่องกระดาษพับได้ (Folding Carton) บรรยายโดย ผศ.อรสา จิรภิญโญ

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) บรรยายโดย อ.มยุรี ภาคลำเจียก


ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิกที่นี่

2018121801

2018121802

2018121803

2018121804

2018121805