ประกาศรับสมัครทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 (ครั้งที่ 3) คลิกที่นี่


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่


              คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการศึกษา คณะฯ (มณีทิพย์) โทร.6309

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่