ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครงาน(พนักงานเงินรายได้) คลิกที่นี่