ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ข่าวสารจากกองทะเบียนและประมวลผล

CheckNameG 2561 1

รับชมคลิปวีดีโอตัวอย่างการซ้อมรับ

VDO

* ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาของวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

- Announcement: Cancellation and Rescheduling of Graduation Ceremony for Academic Year 2018
* ตารางเวลารับ-ส่งบัณฑิต
* ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต(Group photograph program)
* Video : คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
* ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
- Graduate Codes of Conduct for International Graduates in Attending the Rehearsal and Commencement Ceremony
* ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต (เพิ่มเติม)
* กำหนดการฝึกซ้อมทรงผมและวิธีถือกระบี่ของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ และบัณฑิตที่ขอแต่งเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี
* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
* กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์ใบรายงานตัว (เปิดให้กรอกข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
* การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย
* กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2561
* กำหนดการฝึกซ้อมรวม(วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562) และฝึกซ้อมใหญ่(วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562)
* การบริการจองเช่าชุดครุย ปีการศึกษา 2561