ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

new starขยายเวลาประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้านค้า เริ่มวันที่ 20 ก.ย.62 สิ้นสุดวันที่ 3 ต.ค.62 / ประกาศผลการประมูล

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2562


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าของอาคาร อก.3 จำนวน 1 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ผลงานวิจัย จำนวน 1 รายการ

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ธรรมรัตน์วาสิก (โซนสโมสรนักศึกษา)

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 2

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

ผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความแข็งของวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล จำนวน 1 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นละเอียดความเร็วสูง (Homogenizer) จำนวน 2 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมวัสดุและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562


ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่เยือกแข็งอาหาร จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 31 ต.ค. 61 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ย. 61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่เยือกแข็งอาหาร จำนวน 1 เครื่อง 11 ต.ค. 61 สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค. 61 / ยกเลิกการประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหาร จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 27 ก.ย. 61 สิ้นสุดวันที่ 10 ต.ค.61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 28 ก.ย. 61 สิ้นสุดวันที่ 11 ต.ค.61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 25 ก.ย.61 สิ้นสุดวันที่ 4 ต.ค.61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่เยือกแข็งอาหาร จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 25 ก.ย.61 สิ้นสุดวันที่ 4 ต.ค.61 / ยกเลิกการประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ตรวจหาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้แสงอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ก.ย. 61 สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ย. 61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 14 ก.ย. 61 สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ย.61  / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ยกเลิกการประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงกดกล่องกระดาษประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงกดกล่องกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 14 ก.ย.61 สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ย. 61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 12 ก.ย.61 สิ้นสุดวันที่ 24 ก.ย.61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง เริ่มวันที่ 13 ก.ย.61 สิ้นสุดวันที่ 24 ก.ย.61 / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ประกาศขายทอดตลาด

new starประกาศขายทอดตลาดพัสด จำนวน 43 รายการ เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 62 สิ้นสุดวันที่ 3 เม.ย. 62 ภาพประกอบแอร์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 47 รายการ เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 62 สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค.62 | ภาพประกอบ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 17 รายการ เริ่มวันที่ 3 ม.ค.61 สิ้นสุดวันที่ 17 ม.ค.61 | ภาพประกอบ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 33 รายการ เริ่มวันที่  3 เม.ย. 60  สิ้นสุดวันที่  20 เม.ย 60 | ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2 ภาพประกอบ3

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ เริ่มวันที่  21 มี.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  31 มี.ค. 59

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักพร้อมรื้อถอน เริ่มวันที่  10 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  29 เม.ย. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ เริ่มวันที่  26 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ เริ่มวันที่  14 ม.ค. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ม.ค. 58  | ดาวน์โหลดรูปภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา ขายทอดตลาดพัสดุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง คลิกที่นี่

ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เริ่มวันที่ 23 มิ.ย. 57 สิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 57 ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 21 มีนาคม 2557 - 2 เมษายน 2557 จำนวน 46 รายการ  ภาพกลุ่มที่ 1 , ภาพกลุ่มที่ 2

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 75 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศราคากลาง

ราคากลางซ่อมแซมหลังคาอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล เริ่มวันที่ 8 มี.ค.62 สิ้นสุดวันที่ 8 เม.ย.62

ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เริ่มวันที่ 14 ธ.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 14 ม.ค.61

ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เริ่มวันที่ 15 ธ.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.61

ราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA. เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดวันที่ 1 มี.ค.61

ราคากลางเครื่องวัดเฉดสี จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 27 ก.ย. สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค.60

ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จำนวน 6 ชุด เริ่มวันที่ 19 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 24 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ย.60

ราคากลางเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 25 ต.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 60

ราคากลางตู้อบลมร้อน จำนวน 2 ตู้ เริ่มวันที่ 27 ต.ค.60 สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ เริ่มวันที่ 30 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 60

ราคากลางเครื่องสับผสมราคากลางเครื่องสับผสม จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 30 ต.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 จำนวน 1 งาน  เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. 60

ราคากลางซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 60

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบความเป็นเลิศด้านอาหารทะเล เริ่มวันที่ 31 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 59

ราคากลางเครื่องลดปริมาตรชนิดเป่าด้วยไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 17 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 59

ราคากลางชุดวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางชุดเครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่ 13 ต.ค.59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 13 ต.ค. 59 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 59

ราคากลางตู้อบขนมสำหรับผลิตอาหารแท่งให้พลังงาน จำนวน 1 ตู้ เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 19 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 59

ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่ 14 ก.ย. 59 สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค.59

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  30 พ.ค. 59  สิ้นสุดวันที่  30 มิ.ย. 59

ราคากลางเครื่องอบฟิล์มหด จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  13 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  13 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค TTGE จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  4 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  4 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  3 พ.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  3 ธ.ค. 58

ราคากลางเครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) จำนวน 1 เครื่อง เริ่มวันที่  23 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  23 ต.ค. 58

ราคากลางชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพใกล้ความถี่อินฟราเรด(Near-Infrared (NIR) Camera) จำนวน 1 ชุด เริ่มวันที่  22 ก.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  22 ต.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและบริหารอุตสาหกรรมเกษตร 3 เริ่มวันที่  17 เม.ย. 58  สิ้นสุดวันที่  17 พ.ค. 58

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 8  เริ่มวันที่  11 ก.พ. 58  สิ้นสุดวันที่  11 มี.ค. 58