Image

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัปเดตข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น และข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าและคณะอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น

ลงทะเบียน / Register

ฝากร้านค้าศิษย์เก่า

แบบฟอร์มฝากข่าวประชาสัมพันธ์แนะนำร้านค้าศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษแก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน

ลงทะเบียน / Register